ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Για εμάς η καινοτομία, η εύρεση της κατάλληλης ύλης για την ανάπτυξη των μοναδικών τελικών σας προϊόντων αλλά και η δυνατότητα της επιλογής, αποτελούν προτεραιότητα.

Για αυτό το λόγο, έχουμε δημιουργήσει την υπηρεσία δειγμάτων για όλα μας τα προϊόντα, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε μαζί με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας τα προϊόντα που ταιριάζουν σε κάθε σας φόρμουλα.

Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας αλλά και την άρτια εξυπηρέτησή σας, στην Cosmochem κρατάμε πάντα απόθεμα από τις πρώτες ύλες κάθε προμηθευτή. Παραμένουμε σε συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές μας για να μας παρέχουν τα δείγματα που θα μας ζητηθούν σε περίπτωση που κάποια πρώτη ύλη δεν είναι άμεσα διαθέσιμη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Έχουμε συντάξει την Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies, αναφορικά με την από μέρους μας μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που ορίζει τις πληροφορίες που δικαιούμαστε να συλλέγουμε, τον τρόπο από μέρους μας χρήσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και την ενημέρωσή σας σχετικά με τις επιλογές που έχετε με τη μετάβασή σας στον παρόντα ιστότοπο.

 1. Ποιοι είμαστε και ποιο είναι το αντικείμενο ενασχόλησής μας; Η Cosmochem Chemicals (εφεξής αναφερόμενη ως η “Εταιρεία” ή με αναφορές σε α’ πληθυντικό πρόσωπο), εταιρεία με έδρα επί της οδού Αναγεννήσεως 7-9 στην Αθήνα και τους εξής ιστότοπους www.cosmochemchemicals.gr και www.creativepeopleit.co.uk, δραστηριοποιείται κυρίως σε υπηρεσίες IT σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τους σκοπούς της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών της, η Εταιρεία δύναται να προχωρήσει στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφεξής αναφερόμενος ως “ΓΚΠΠΔ”) και, κατά συνέπεια, δύναται να ενεργεί ως “υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων“.

Στόχος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι η αποσαφήνιση των πρακτικών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζουμε, επεξηγώντας τους τύπους των προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που μπορούν να εξακριβώσουν την ταυτότητα ενός προσώπου και έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας από εσάς, τους τρόπους και τους λόγους για τους οποίους συγκεντρώνουμε τις εν λόγω πληροφορίες, πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας, πότε και σε ποιους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε πληροφορίες για το άτομό σας, καθώς και πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τις πληροφορίες που σας αφορούν και να ασκείτε τα δικαιώματά σας, όπως προβλέπονται από τον ΓΚΠΠΔ.

Με την παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς (μέσω του ιστότοπού μας, μέσω e-mail, αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου), σημαίνει ότι αποδέχεστε την επεξεργασία όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 1. Ποια προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε και με ποιον τρόπο; Έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε διάφορους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και παροχής των υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

Βασικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, επαγγελματική ιδιότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση εργασίας, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, αριθμό φαξ και διεύθυνση e-mail. Χρηματοοικονομικά δεδομένα και δεδομένα που σχετίζονται με τη φορολογία, όπως πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές και είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση πληρωμών καθώς και την αποτροπή απάτης, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, αριθμούς πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, αριθμούς κωδικών ασφαλείας και άλλα στοιχεία που αφορούν χρεώσεις, ΑΦΜ κ.λπ. Αρχεία επικοινωνίας και επισκέψεών σας στα γραφεία μας. Δεδομένα που σχετίζονται με διαδικασία πρόσληψης, όπως το βιογραφικό σας, το ιστορικό μόρφωσης και απασχόλησής σας, λεπτομέρειες συνδρομών σε επαγγελματικές ενώσεις και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με δυνητική πρόσληψή σας από την Εταιρεία. Δεδομένα χρήσης ιστότοπου, όπως λεπτομέρειες των επισκέψεών σας στον ιστότοπό μας ή πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies. Τυχόν άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και ενδεχομένως μας παράσχετε. Έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με διάφορα μέσα και τρόπους.

Συγκεκριμένα:

Μπορείτε να μας παράσχετε απευθείας τα προσωπικά στοιχεία σας, για παράδειγμα με τη συμπλήρωση και την υποβολή μιας φόρμας στον ιστότοπό μας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω e-mail, επιστολής, τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα γραφεία μας ή με τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε τις πληροφορίες από τρίτες πηγές, όπως όταν λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από συνεργάτες και εξωτερικούς συμβούλους με τους οποίους ενδεχομένως έχετε ήδη κάποια επιχειρηματική σχέση, για σκοπούς περαιτέρω συνεργασίας με την Εταιρεία μας. Έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε τις πληροφορίες από δημοσίως διαθέσιμες πηγές.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για ποιους σκοπούς; Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για καθορισμένους, ρητούς και έννομους σκοπούς, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι οποίοι έχουν αιτιολογικό έρεισμα στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους περί προστασίας των δεδομένων, και δεν επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο μη συμβατό με τους εν λόγω σκοπούς και τους εν λόγω νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Για να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε ενδεχομένως ζητήσει. Για να διαχειριζόμαστε τις επιχειρησιακές λειτουργίες μας και τις επιχειρηματικές σχέσεις των πελατών μας με εμάς, συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης πληρωμών, της λογιστικής καταγραφής, του ελέγχου, της τιμολόγησης, των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και τις επικοινωνίες μας μαζί σας. Για να προστατεύουμε την ασφάλεια και να διαχειριζόμαστε την πρόσβαση στον χώρο μας, τα συστήματα IT, τα συστήματα επικοινωνίας και τον ιστότοπό μας, καθώς και να αποτρέπουμε και να ανιχνεύουμε απειλές για την ασφάλεια, απάτες ή άλλες εγκληματικές ή κακόβουλες δραστηριότητες. Για να διερευνούμε τους σκοπούς και να αποτρέπουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες αλλά και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Για να εξακριβώνουμε την ταυτότητα των προσώπων που έχουν εξουσιοδότηση να διενεργούν συναλλαγές εξ ονόματος των πελατών, των προμηθευτών ή/και των παρόχων υπηρεσιών μας. Για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας ή/και της υποβολής σε έλεγχο από εθνικούς και διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς. Για να συμμορφωνόμαστε με δικαστικές αποφάσεις ή/και για να υπερασπιζόμαστε τα έννομα δικαιώματά μας. Για να επικοινωνούμε μαζί σας για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες που μας αφορούν μέσω ενημερωτικών δελτίων, συνοπτικών παρουσιάσεων κ.λπ., κατόπιν δική σας ρητής συγκατάθεσης. Για την αξιολόγηση προσόντων και πιθανότητας πρόσληψης στην Εταιρεία μας. Για να διευκολύνουμε την παρουσία σας σε εκδηλώσεις που διοργανώνουμε και να σας προσφέρουμε την κατάλληλη εξυπηρέτηση. Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που σχετίζεται με ή/και συνεπικουρεί σε οποιοδήποτε σημείο εκ των ανωτέρω ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς. Τυχόν δυνητικές επικοινωνίες που σχετίζονται με ενέργειες μάρκετινγκ θα διενεργούνται μόνο αφού έχετε επιλέξει την εν λόγω διενέργεια και θα σας δώσουμε την ευκαιρία να εξαιρεθείτε από αυτήν ανά πάσα στιγμή, αν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες για ενέργειες μάρκετινγκ από εμάς. Δεν θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λήψη τυχόν αυτοματοποιημένων αποφάσεων που σας επηρεάζουν άμεσα ή για τη δημιουργία προφίλ διαφορετικών από αυτά που περιγράφονται ανωτέρω.

 1. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε όπως αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

Τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσιών μας ή άλλης συμφωνίας, στην οποία οι πελάτες μας είναι συμβαλλόμενα μέρη, ή για την προμήθεια των προϊόντων και την εκτέλεση των υπηρεσιών που οι πελάτες μας έχουν άλλως ζητήσει. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να είναι επίσης απαραίτητα για τα έννομα επιχειρηματικά ενδιαφέροντά μας, από την άποψη της παροχής των καλύτερων δυνατών λύσεων στους πελάτες μας, της διαχείρισης των καθημερινών επιχειρηματικών μας αναγκών, της παροχής στους υφιστάμενους ή τους υποψήφιους πελάτες μας πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και για τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή που πιστεύουμε ότι θα είναι προς όφελός τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βάση μας για τη συλλογή και την επεξεργασία των πληροφοριών στηρίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας από εμάς, όπως, για παράδειγμα, όταν επικοινωνούμε μαζί σας όσον αφορά την παροχή σχετικών πληροφοριών μάρκετινγκ, όταν υποβάλετε το βιογραφικό σας προκειμένου να αξιολογηθεί ή για τη συμμετοχή σας σε επιστημονικά συνέδρια και παρόμοιες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία μας και για την εκπλήρωση των ρυθμιστικών και κανονιστικών υποχρεώσεων ή δικαστικών ή άλλων εντολών (π.χ. συμμόρφωση με τις φορολογικές διαδικασίες, διαδικασίες αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανίχνευση απάτης, εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας κ.λπ.).

 1. Σε ποιους κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; Δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις ή ενοικιάσεις ή ανταλλαγές ή μεταφορές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των στοιχείων που μπορούν να εξακριβώσουν την ταυτότητά σας και τα οποία έχουν συλλεχθεί από εμάς, ως μέρος λίστας πελατών ή παρόμοιας συναλλαγής, σε οποιονδήποτε τρίτο.

Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες αποδεκτών:

Τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικοί φορείς, δικηγόροι ή άλλοι πάροχοι νομικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών), σύμβουλοι ή εμπειρογνώμονες ή άλλοι επαγγελματίες σύμβουλοι, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση (π.χ. οικονομικοί, επιχειρηματικοί ή άλλοι σύμβουλοι), ελεγκτές, ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, επιστημονικοί υπεύθυνοι που απασχολούνται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών στους υπάρχοντες ή υποψήφιους πελάτες μας. Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους αναθέτουμε ορισμένες δραστηριότητες, όπως μεταξύ άλλων υπηρεσίες τεχνολογιών και πληροφορικής, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μετάφρασης, ταχυδρομικές και μεταφορικές υπηρεσίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτούμε από όλους αυτούς τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να ενεργούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τις οδηγίες μας και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, για να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε περίπτωση ανάθεσης εργασιών σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών. Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια, κρατικές, ρυθμιστικές ή άλλες δημόσιες αρχές.

 1. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; Σε γενικές γραμμές, διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, καθώς και κάθε άλλου επιτρεπόμενου συνδεδεμένου σκοπού.

Όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετίζεται με την θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, θα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέχρι να λήξει η προθεσμία για την ικανοποίηση των αξιώσεων ή μέχρι να διευθετηθούν οι αξιώσεις, ή προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση τέτοιων δεδομένων.

Επίσης, οι περίοδοι διατήρησης βασίζονται στις επιχειρηματικές μας ανάγκες και τις βέλτιστες πρακτικές.

 1. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με ασφάλεια στους διακομιστές μας, οι οποίοι τελούν υπό εσωτερική διαχείριση, καθώς και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης.

Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή μας στα δίκτυα και τα συστήματά μας, ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση, κακή χρήση, απώλεια και καταστροφή. Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, φυσικές, τεχνικές, διοικητικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις, τείχη προστασίας (“firewall”), φυσικούς ελέγχους πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας και ελέγχους εξουσιοδότησης πρόσβασης στις πληροφορίες. Επίσης, οι διαδικασίες ασφαλείας μας σημαίνουν ότι μπορεί περιστασιακά να ζητήσουμε αποδεικτικά ταυτοποίησης, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, πριν την επικοινωνία μας μαζί σας ή προτού αποκαλύψουμε τυχόν προσωπικά στοιχεία σε εσάς.

Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια της παραλαβής τους και ειδικά για όσα δεδομένα λαμβάνουμε μέσω του ιστοτόπου μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την 100% ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή άλλου δημόσιου δικτύου.

 1. Χρήση τρίτων εφαρμογών και υπηρεσιών που αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες μας · ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ GOOGLE Χρησιμοποιούμε τους χάρτες Google Maps της Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ) στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες των χαρτών, μεταβιβάζονται δεδομένα στην Google.

Για να δείτε τα δεδομένα που συλλέγει η Google και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα εν λόγω δεδομένα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

· ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ενδέχεται να ενσωματώσουμε στοιχεία υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπό μας για την προβολή εικόνων, βίντεο και κειμένων. Με τη μετάβαση σε σελίδες όπου εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία, γίνεται μεταφορά δεδομένων από το πρόγραμμα περιήγησής σας προς την αντίστοιχη υπηρεσία μέσου κοινωνικής δικτύωσης και αποθηκεύονται εκεί. Δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Οι ακόλουθοι σύνδεσμοι θα σας κατευθύνουν στις σελίδες των αντίστοιχων υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου θα βρείτε εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο μεταχείρισης των δεδομένων σας:

Πολιτική Απορρήτου του Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 Για το YouTube, ισχύει η Πολιτική Απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en Πολιτική Δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy Πολιτική Απορρήτου του Twitter: https://twitter.com/privacy Πολιτική Απορρήτου του LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy · Πολιτική Απορρήτου του Facebook Σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λειτουργίες του Facebook, ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ιρλανδία).

Μπορείτε να διαβάσετε για τις λειτουργίες (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης) που παρέχει το Facebook στη σελίδα https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Με τη μετάβαση στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να γίνει μετάδοση πληροφοριών στο Facebook. Αν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook, το Facebook μπορεί να συσχετίσει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό σας. Αν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, αποσυνδεθείτε από το Facebook.

Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Απορρήτου, τις πληροφορίες που συλλέγει το Facebook και τους τρόπους με τους οποίους τις χρησιμοποιεί στη διεύθυνση https://www.facebook.com/policy.php

· Πολιτική Απορρήτου του Youtube Στον παρόντα ιστότοπο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία βίντεο YouTube της εταιρείας YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ.

Με την πρόσβαση στις σελίδες του ιστοτόπου μας όπου υπάρχουν ενσωματωμένα βίντεο YouTube, γίνεται μετάδοση δεδομένων στο YouTube, όπου αποθηκεύονται και αξιολογούνται.

Αν διαθέτετε λογαριασμό στο YouTube και είστε συνδεδεμένοι, αυτές οι πληροφορίες θα συσχετιστούν με τον προσωπικό λογαριασμό σας και τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε αυτόν.

Για να δείτε τα δεδομένα που συλλέγει η Google και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα εν λόγω δεδομένα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

· Πολιτική Απορρήτου του Instagram Στον παρόντα ιστότοπο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λειτουργίες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, ΗΠΑ).

Μπορούμε να προβάλλουμε εικόνες και βίντεο περιεχομένου του Instagram μέσω της λειτουργικότητας ενσωμάτωσης.

Με τη μετάβαση σε σελίδες που χρησιμοποιούν ανάλογες λειτουργίες, γίνεται μετάδοση δεδομένων (διεύθυνση IP, δεδομένα προγράμματος περιήγησης, ημερομηνία, ώρα, cookies) στο Instagram, όπου αποθηκεύονται και αξιολογούνται.

Αν διαθέτετε λογαριασμό στο Instagram και είστε συνδεδεμένοι, αυτές οι πληροφορίες θα συσχετιστούν με τον προσωπικό λογαριασμό σας και τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε αυτόν.

Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Απορρήτου σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών από το Instagram και τους τρόπους με τους οποίους τις χρησιμοποιεί στη διεύθυνση help.instagram.com/519522125107875

· Πολιτική Απορρήτου του LinkedIn Στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λειτουργίες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ).

Με τη μετάβαση σε σελίδες που χρησιμοποιούν ανάλογες λειτουργίες, γίνεται μετάδοση δεδομένων (διεύθυνση IP, δεδομένα προγράμματος περιήγησης, ημερομηνία, ώρα, cookies) στο LinkedIn, όπου αποθηκεύονται και αξιολογούνται.

Αν διαθέτετε λογαριασμό στο LinkedIn και είστε συνδεδεμένοι, αυτές οι πληροφορίες θα συσχετιστούν με τον προσωπικό λογαριασμό σας και τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε αυτόν.

Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Απορρήτου σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών από το LinkedIn και τους τρόπους με τους οποίους τις χρησιμοποιεί στη διεύθυνση www.linkedin.com/legal/privacy-policy

· Πολιτική Απορρήτου του Facebook Pixel Σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λειτουργίες Facebook Pixel του Facebook, ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ιρλανδία).

Ο κώδικας που είναι ενσωματωμένος στη συγκεκριμένη σελίδα μπορεί να αξιολογεί τη συμπεριφορά των επισκεπτών που έχουν οδηγηθεί στον παρόντα ιστότοπο από μια διαφήμιση του Facebook. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των διαφημίσεων του Facebook και τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται από το Facebook. Δεν έχουμε δικαίωμα εμφάνισης των συλλεγόμενων δεδομένων, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο των διαφημίσεων. Με τη χρήση του κώδικα Facebook Pixel, ορίζονται επίσης και cookies.

Με τη χρήση του Facebook Pixel, η μετάβαση στον ιστότοπό μας κοινοποιείται στο Facebook, για να μπορούν οι επισκέπτες να βλέπουν κατάλληλες διαφημίσεις στο Facebook. Αν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook και είστε συνδεδεμένοι, η μετάβαση στον παρόντα ιστότοπο θα συσχετιστεί με τον λογαριασμό χρήστη στο Facebook.

Για να μάθετε πώς χρησιμοποιείται το Facebook Pixel σε διαφημιστικές καμπάνιες, επισκεφτείτε τη σελίδα https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαφημίσεων του Facebook από τη σελίδα https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen, εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο Facebook.

Από τη διεύθυνση http://www.youronlinechoices.com/ μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τις διαδικτυακές διαφημίσεις βάσει χρήσης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε πολλούς παρόχους μεμιάς ή να αλλάξετε ρυθμίσεις για μεμονωμένους παρόχους.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική δεδομένων του Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/policy.php.

 1. Άλλες τεχνολογίες που έχουμε ενσωματώσει στον παρόντα ιστότοπο
 2. Κρυπτογράφηση TLS με https Χρησιμοποιούμε το https για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων μέσω Internet (προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού Άρθρο 25 παράγραφος 1 του ΓΚΠΠΔ). Με τη χρήση του TLS (Transport Layer Security), ενός πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων μέσω Internet, μπορούμε να διασφαλίζουμε την προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων.

Μπορείτε να εξακριβώνετε ότι χρησιμοποιείται το εν λόγω μέτρο προφύλαξης για τη μεταφορά δεδομένων αναζητώντας το μικρό σύμβολο λουκέτου στην επάνω αριστερή γωνία του προγράμματος περιήγησης, καθώς και ότι χρησιμοποιείται η μορφή https (αντί του http) ως μέρος της διαδικτυακής μας διεύθυνσης.

 1. Πολιτική Απορρήτου του Google Fonts Χρησιμοποιούμε το Google Fonts της Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ) στον ιστότοπό μας.

Δεν χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι ή να έχετε κωδικό πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε το Google Fonts. Επιπλέον, δεν αποθηκεύονται cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα αρχεία (CSS, γραμματοσειρές) απαιτούνται από τους τομείς Google fonts.googleapis.com και fonts.gstatic.com. Σύμφωνα με την Google, τα αιτήματα για CSS και γραμματοσειρές είναι εξ ολοκλήρου διαχωρισμένα από όλες τις άλλες υπηρεσίες της Google. Αν διαθέτετε λογαριασμό Google, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την τυχόν αποστολή πληροφοριών του λογαριασμού σας Google προς την Google κατά τη χρήση του Google Fonts. Η Google καταγράφει τη χρήση του CSS (Cascading Style Sheets) και των χρησιμοποιούμενων γραμματοσειρών και αποθηκεύει με ασφάλεια τα εν λόγω δεδομένα. Ας δούμε λεπτομερώς πώς ακριβώς αποθηκεύονται τα δεδομένα.

 1. Τι είναι το Google Fonts; Το Google Fonts (παλαιότερα Google Web Fonts) είναι ένας διαδραστικός κατάλογος με περισσότερες από 800 γραμματοσειρές που η Google LLC προσφέρει για δωρεάν χρήση.

Πολλές από αυτές τις γραμματοσειρές δημοσιεύονται δυνάμει του SIL Open Font License, ενώ άλλες έχουν εκδοθεί δυνάμει του Apache License. Αμφότερες οι άδειες είναι άδειες ελεύθερου λογισμικού. Ως εκ τούτου, μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε δωρεάν χωρίς την καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

 1. Γιατί χρησιμοποιούμε το Google Fonts στον ιστότοπό μας; Με το Google Fonts μπορούμε να χρησιμοποιούμε γραμματοσειρές στον ιστότοπό μας και δεν χρειάζεται να τις ανεβάζουμε στον διακομιστή μας. Το Google Fonts είναι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για τη διατήρηση της ποιότητας του ιστοτόπου μας σε υψηλά επίπεδα. Όλες οι γραμματοσειρές της Google βελτιστοποιούνται αυτόματα για το web και, έτσι, εξοικονομείται όγκος δεδομένων αλλά και παρέχεται ένα μοναδικό πλεονέκτημα ειδικά όσον αφορά τη χρήση κινητών συσκευών. Όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας, το μικρό μέγεθος των αρχείων διασφαλίζει τον γρήγορο χρόνο φόρτωσης. Επιπλέον, οι γραμματοσειρές Google χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς γραμματοσειρές web. Τα διαφορετικά συστήματα σύνθεσης (απόδοσης) εικόνας σε διάφορα προγράμματα περιήγησης, λειτουργικά συστήματα και κινητές συσκευές μπορούν να οδηγήσουν σε σφάλματα. Τα εν λόγω σφάλματα μπορούν να παραμορφώσουν εν μέρει την οπτική προβολή κειμένων ή ολόκληρων ιστότοπων. Χάρη στο εξαιρετικής ταχύτητας Content Delivery Network (CDN), δεν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ πλατφορμών με το Google Fonts. Το Google Fonts υποστηρίζεται από όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) και λειτουργεί με αξιοπιστία στα περισσότερα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα για κινητές συσκευές, όπως το Android 2.2+ και το iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod).

Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε το Google Fonts για να κάνουμε την εμφάνιση των online υπηρεσιών μας στο σύνολό τους όσο το δυνατόν πιο ευπαρουσίαστη και συνεπή. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στ του ΓΚΠΠΔ, αυτό αποτελεί “έννομο συμφέρον” όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε αυτήν την περίπτωση, ως “έννομο συμφέρον” νοούνται τα νομικά, οικονομικά ή ιδεατά συμφέροντα που αναγνωρίζονται από το νομικό σύστημα.

 1. Ποια δεδομένα αποθηκεύει η Google; Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι γραμματοσειρές επαναφορτώνονται μέσω ενός διακομιστή της Google. Αυτή η εξωτερική κλήση αποστέλλει δεδομένα στους διακομιστές της Google. Με αυτόν τον τρόπο, η Google αναγνωρίζει ότι εσείς ή η διεύθυνση IP σας επισκέπτεται τον ιστότοπό μας. Το Google Fonts API έχει σχεδιαστεί για τη μείωση της συλλογής, της αποθήκευσης και τη χρήσης δεδομένων τελικού χρήστη σε όσα είναι απολύτως απαραίτητα για την αποτελεσματική εμφάνιση των γραμματοσειρών. Να σημειωθεί ότι το ακρώνυμο API σημαίνει “Application Programming Interface” (διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών) και στον κλάδο του λογισμικού λειτουργεί, μεταξύ άλλων, ως μεταδότης δεδομένων.

Το Google Fonts αποθηκεύει με ασφάλεια τα αιτήματα CSS και γραμματοσειράς στην Google και, έτσι, είναι προστατευμένα. Μέσω της συλλογής των στατιστικών χρήσης, η Google μπορεί να προσδιορίζει τη δημοφιλία των γραμματοσειρών. Η Google δημοσιεύει τα αποτελέσματα σε σελίδες εσωτερικής ανάλυσης, όπως το Google Analytics. Επιπλέον, η Google χρησιμοποιεί και δεδομένα χρηστών από το δικό της πρόγραμμα ανίχνευσης web, για να προσδιορίζει τους ιστότοπους που χρησιμοποιούν το Google Fonts. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται στη βάση δεδομένων BigQuery του Google Fonts. Το BigQuery είναι μια υπηρεσία web της Google για εταιρείες που θέλουν να μετακινούν και να αναλύουν μεγάλους όγκους δεδομένων.

Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάθε αίτημα Google Font θα μεταφέρει επίσης αυτόματα πληροφορίες, όπως διεύθυνση IP, ρυθμίσεις γλώσσας, ανάλυση οθόνης προγράμματος περιήγησης, έκδοση και όνομα προγράμματος περιήγησης στους διακομιστές της Google. Δεν είναι σαφές ή δεν δηλώνεται με σαφήνεια από την Google κατά πόσο αποθηκεύονται και τα εν λόγω δεδομένα.

 1. Πολιτική Απορρήτου για το ενημερωτικό δελτίο Αν θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας, χρειαζόμαστε τη διεύθυνση e-mail σας, η οποία θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της παρεχόμενης διεύθυνσης e-mail και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο.

Χρησιμοποιούμε μια διαδικασία διπλής δήλωσης σύμφωνης γνώμης, έτσι ώστε να λαμβάνετε μόνο τα e-mail που έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε από εμάς. Για να μπορέσει ένας δυνητικός συνδρομητής να εγγραφεί σε ένα ενημερωτικό δελτίο, θα πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα βήματα αυτής της διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης στο e-mail διπλής δήλωσης σύμφωνης γνώμης. Η διεύθυνση e-mail του ενεργοποιείται στη λίστα επαφών μόνο αφότου έχει επιβεβαιώσει τη συνδρομή του.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για την αποστολή των πληροφοριών και των προσφορών που έχετε ζητήσει.

Το MailChimp είναι η πλατφόρμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μάρκετινγκ που χρησιμοποιούμε. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία σας μεταδίδονται στην εταιρεία MailChimp-c/o The Rocket Science Group, LLC. Απαγορεύεται στο MailChimp η πώληση των δεδομένων σας, καθώς και η χρήση τους για σκοπούς πέραν της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Το MailChimp υποβάλλεται ετησίως σε επαλήθευση από τρίτο εξωτερικό ελεγκτή συμμόρφωσης με έδρα τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρόγραμμα επαλήθευσης Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής), και έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή του σύμφωνα με τα νομικά πλαίσια EU-U.S. Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ) και Swiss-U.S. Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής Ελβετίας–ΗΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες: https://mailchimp.com/about/security/

Όταν μας παραχωρείτε άδεια για την αποθήκευση της διεύθυνσης e-mail σας και την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μάρκετινγκ, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε e-mail που λαμβάνετε.

 1. Τι δικαιώματα έχετε αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και, αν είναι απαραίτητο, να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων ή/και συμπληρωματικές πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΠΔ):

Αν τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε για εσάς είναι ανακριβή ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να τα διορθώσετε, να τα ενημερώσετε ή να τα τροποποιήσετε, επικοινωνώντας μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε ένα σχετικό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail: dpo@cosmochemchemicals.gr

Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”) (Άρθρο 17 του ΓΚΠΠΔ):

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον ή εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (όπου εφαρμόζεται).

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 του ΓΚΠΠΔ):

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη και προβάλλετε αντιρρήσεις για τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, αντί της διαγραφής τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν απαιτούνται για τους σκοπούς της επεξεργασίας, ωστόσο, απαιτούνται για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικής αξίωσης, και όταν φέρετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία και εν αναμονή της επαλήθευσης αν οι δικοί μας έννομοι λόγοι επεξεργασίας υπερισχύουν των δικών σας δικαιωμάτων.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (Άρθρο 21 του ΓΚΠΠΔ):

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις όπου απαιτείται για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 του ΓΚΠΠΔ):

Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποκτήσετε τα προσωπικά στοιχεία που έχετε δώσει σε εμάς σε ένα δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για να τα επαναχρησιμοποιήσει ή να ζητήσετε από εμάς να τα μεταφέρουμε σε τρίτους.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Αν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως έννομη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά την περίοδο πριν την ανάκληση.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Για να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), τηλέφωνο: +30 210 6475600, φαξ: +30 210 6475628, διεύθυνση e-mail: contact@dpa.gr

 1. Ενημερώσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να ενημερώνουμε και να αλλάζουμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ώστε να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή τις αλλαγές στις νομικές απαιτήσεις.

Σε περίπτωση τυχόν τέτοιων αλλαγών, θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου στον ιστότοπό μας. Οι αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον παρόντα ιστότοπο. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ανατρέχετε στην Πολιτική Απορρήτου όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο για να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με το πώς μεταχειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, τα μέτρα προστασίας δεδομένων υπόκεινται πάντα σε τεχνολογικές καινοτομίες. Συνεπώς, σας προτρέπουμε να ενημερώνεστε για τα μέτρα προστασίας δεδομένων που εφαρμόζουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανατρέχοντας στην πολιτική περί προστασίας δεδομένων που περιλαμβάνεται στο παρόν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Έχουμε συντάξει την παρούσα Πολιτική Cookies αναφορικά με την από μέρους μας μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που ορίζει τις πληροφορίες που δικαιούμαστε να συλλέγουμε, τον τρόπο από μέρους μας χρήσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και την ενημέρωσή σας σχετικά με τις επιλογές που έχετε με τη μετάβασή σας στον παρόντα ιστότοπο.

Δυστυχώς, ορισμένες από τις επεξηγήσεις που παραθέτουμε ενδεχομένως περιέχουν αρκετούς τεχνικούς όρους, ωστόσο, προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο το δυνατόν απλούστερη και σαφέστερη αυτήν την παρουσίαση. Συνεπώς, η παρούσα Πολιτική Cookies σάς παρέχει πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε. Για να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου που ισχύει για τους επισκέπτες του ιστoτόπου μας, τους υποψήφιους ή υφιστάμενους πελάτες της Cosmochem Chemicals, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πολιτικές, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση e-mail dpo@cosmochemchemicals.gr.

Χρησιμοποιούμε και επιτρέπουμε ορισμένα cookies τρίτων και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης στον ιστότοπό μας. Αυτό μας βοηθά να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, ενώ παράλληλα μας επιτρέπει να τον βελτιώνουμε.

 1. Τι είναι τα cookies; Όταν περιηγείστε στο Internet, χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Παραδείγματα γνωστών προγραμμάτων περιήγησης είναι τα εξής: ChromeTM, SafariTM, FirefoxTM, Internet ExplorerTM και Microsoft EdgeTM. Οι περισσότεροι ιστότοποι αποθηκεύουν μικρά δεδομένα κειμένου στο σύστημα αρχείων του υπολογιστή σας. Αυτά τα αρχεία που περιέχουν τα εν λόγω δεδομένα ονομάζονται cookies.

Τα cookies καταγράφουν δεδομένα των επισκεπτών, για παράδειγμα ρυθμίσεις γλώσσας ή προσωπικές ρυθμίσεις σελίδας, ώστε όταν φορτώσετε ξανά κάποια ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης να μεταδίδει προς τον ιστότοπο τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη. Χάρη στα cookies, ο ιστότοπος γνωρίζει τις προτιμήσεις σας ως προς τη γλώσσα που επιλέξατε την προηγούμενη φορά που τον επισκεφτήκατε και σας εμφανίζει τη συγκεκριμένη προβολή.

Λόγω πρόσφατων αλλαγών στους νόμους περί προστασίας των δεδομένων, όλοι οι ιστότοποι που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη χρήση ή την αποθήκευση cookies (ή παρόμοιων τεχνολογιών) στους υπολογιστές ή στις φορητές συσκευές τους.

 1. Είδη cookies Cookies προβαλλόμενου ιστοτόπου και cookies τρίτων: το εάν ένα cookie είναι “προβαλλόμενου ιστοτόπου” ή “τρίτου” αφορά στον τομέα (“domain”) που τοποθετεί το cookie στον υπολογιστή σας. Τα cookies προβαλλόμενου ιστοτόπου είναι αυτά που τοποθετούνται από έναν ιστότοπο που επισκέπτονται οι χρήστες κατά τη στιγμή της εν λόγω επίσκεψης (π.χ. τα cookies που αποθηκεύονται απευθείας από το www.cosmochemchemicals.gr).

Cookies τρίτων είναι τα cookies τα οποία έχουν τοποθετηθεί από έναν τομέα διαφορετικό από τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο και μια άλλη οντότητα τοποθετεί ένα cookie μέσω αυτού του ιστότοπου, αυτό είναι ένα cookie τρίτου. Η πιο συνηθισμένη εκδοχή αυτού του τύπου cookies είναι το cookie του Google AnalyticsTM, που θα δείτε παρακάτω στο παρόν κείμενο.

Μόνιμα cookies: Αυτά τα cookies παραμένουν στη συσκευή του χρήστη για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται στο cookie. Ενεργοποιούνται κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο που δημιούργησε το συγκεκριμένο cookie.

Cookies περιόδου λειτουργίας: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους διαχειριστές του ιστότοπου να συνδέουν τις ενέργειες ενός χρήστη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Μια περίοδος λειτουργίας προγράμματος περιήγησης ξεκινά όταν ένας χρήστης ανοίγει το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης και τελειώνει όταν ο χρήστης κλείσει το παράθυρο. Τα cookies περιόδου λειτουργίας δημιουργούνται προσωρινά. Μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, όλα τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται.

Απαραίτητα cookies: Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες του ιστότοπου. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies απαιτούνται όταν ένας χρήστης τοποθετεί ένα προϊόν στο καλάθι αγορών και περιηγείται σε άλλους ιστότοπους προτού επιστρέψει για να πραγματοποιήσει το check-out. Χάρη σε αυτά τα cookies, δεν διαγράφονται τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών, ακόμα και αν ο χρήστης κλείσει το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Λειτουργικά cookies: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη και κατά πόσο ο χρήστης έλαβε πιθανά μηνύματα σφάλματος κατά τη φόρτωση της σελίδας. Επιπλέον, γίνεται μέτρηση για τον χρόνο φόρτωσης και τη συμπεριφορά του ιστότοπου σε διάφορα προγράμματα περιήγησης μέσω αυτών των cookies. Κατά την πρώτη σας επίσκεψη σε έναν ιστότοπο, συνήθως σας ζητείται να δηλώσετε τα cookies που επιθυμείτε να αποδεχτείτε. Αυτή η επιλογή θα αποθηκευτεί επίσης σε ένα cookie, το οποίο είναι λειτουργικό.

Cookies απόδοσης: Αυτά τα cookies μπορεί να είναι “μόνιμα” ή “περιόδου λειτουργίας” που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον από μέρους σας τρόπο χρήσης ενός ιστότοπου, π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτεστε και αν αντιμετωπίσατε τυχόν σφάλματα. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει και χρησιμοποιούνται μόνο για να βοηθήσουν τους διαχειριστές να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας ενός ιστότοπου, να καταλάβουν τι ενδιαφέρει τους επισκέπτες και να υπολογίσουν το πόσο αποτελεσματικό είναι το περιεχόμενο. Για ορισμένα cookies απόδοσης η διαχείριση γίνεται από τρίτους.

Ένα ιδιαίτερο είδος cookie απόδοσης είναι το Google AnalyticsTM. Η ανάπτυξη και η διαχείριση αυτών των cookies γίνεται από την Google®. Αυτά τα cookies συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες για να παρέχουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρήσης ιστότοπου στους κατόχους του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies ανάλυσης της Google, επισκεφτείτε τις σελίδες βοήθειας και την πολιτική απορρήτου της Google στις παρακάτω διευθύνσεις:

Πολιτική Απορρήτου της Google’s® Σελίδες Βοήθειας του Google AnalyticsTM Cookies διαφήμισης: Αυτά ονομάζονται και cookies στόχευσης. Η λειτουργία τους αφορά στην παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων στον χρήστη. Είναι πρακτικά, αλλά μπορούν να γίνουν και ενοχλητικά.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για τα cookies στις διευθύνσεις http://www.allaboutcookies.org/ και https://tools.ietf.org/html/rfc6265, το οποίο αφορά στο RFC6265, ένα προτεινόμενο πρότυπο του Internet Engineering Task Force (IETF), συγκεκριμένα του “HTTP State Management Mechanism”.

 1. Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε και γιατί; α. Λειτουργικά cookies, απαραίτητα cookies για βελτιστοποιημένη εμπειρία πλοήγησης. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Συνήθως τοποθετούνται μόνο σε ανταπόκριση ενεργειών σας και σε κάποιο αίτημα υπηρεσίας, όπως ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου, σύνδεση ή συμπλήρωση φορμών και επιλογή μιας συγκεκριμένης γλώσσας εμφάνισης.

Πέρα από την επιλογή εξαίρεσης εδώ, μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει τα εν λόγω cookies ή να σας ειδοποιεί για αυτά (βλ. παρακάτω παράγραφο), αλλά ορισμένα τμήματα του ιστότοπου δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Για παράδειγμα, τα τμήματα του ιστότοπου που δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά είναι:

οι φόρμες επικοινωνίας ή προσφοράς και η φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο Αυτά τα cookies, τα οποία είναι cookies τρίτων, δεν μας παρέχουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ταυτοποιηθεί ένας επισκέπτης του ιστοτόπου μας.

Ο λόγος για τη χρήση των εν λόγω λειτουργικών cookies είναι ότι χρησιμοποιούμε reCAPTCHA στις φόρμες μας.

i. Τι είναι το reCAPTCHA; Το reCAPTCHA είναι μια δωρεάν υπηρεσία captcha από την Google® που προστατεύει τους ιστότοπους από ανεπιθύμητο λογισμικό και κατάχρηση από επισκέπτες που δεν είναι ανθρώπινες οντότητες. Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο κατά τη συμπλήρωση φορμών στο Internet.

Η υπηρεσία captcha είναι μια αυτόματη δοκιμή Turing που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζεται ότι μια ενέργεια στο Internet πραγματοποιείται από ανθρώπινη οντότητα και όχι κάποιο bot. Στην κλασική δοκιμή Turing (που έχει πάρει το όνομά της από τον επιστήμονα υπολογιστών Alan Turing), είναι ένας άνθρωπος που προσδιορίζει τη διαφορά μεταξύ bot και ανθρώπου. Για τα captcha, αυτό επίσης γίνεται από τον υπολογιστή ή ένα πρόγραμμα λογισμικού.

Τα κλασικά captcha βασίζονται σε μικρές εργασίες που μπορούν να διεκπεραιωθούν εύκολα από ανθρώπινες οντότητες, αλλά δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες στις μηχανές. Με το reCAPTCHA, δεν χρειάζεται να λύσετε κάποιον γρίφο. Το εργαλείο χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνικές κινδύνου για να ξεχωρίσει τους ανθρώπους από τα bot. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε το κουτάκι δίπλα στο κείμενο “Δεν είμαι ρομπότ”.

Στο Invisible reCAPTCHA (ή reCAPTCHA έκδοσης 3 που χρησιμοποιούμε) αυτό δεν απαιτείται πλέον. Με το reCAPTCHA, ενσωματώνεται ένα στοιχείο JavaScript στον πηγαίο κώδικα και στη συνέχεια το εργαλείο εκτελείται στο παρασκήνιο και αναλύει τη συμπεριφορά σας ως χρήστη. Από αυτές τις ενέργειες χρήστη, το λογισμικό διαμορφώνει τη λεγόμενη βαθμολογία captcha. Η Google® χρησιμοποιεί αυτήν τη βαθμολογία για να υπολογίσει την πιθανότητα ότι είστε άνθρωπος προτού συμπληρώσετε το captcha. Σε γενικές γραμμές, το ReCAPTCHA ή τα captcha χρησιμοποιούνται όποτε τα bot θα μπορούσαν να χειραγωγήσουν ή να καταχραστούν ορισμένες ενέργειες (π.χ. εγγραφές, έρευνες κ.λπ.).

ii. Γιατί χρησιμοποιούμε το reCAPTCHA στον ιστότοπό μας; Χρησιμοποιούμε το Google® reCAPTCHA, για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε ανεπηρέαστοι από τη δράση των bot. Με τη χρήση του reCAPTCHA μεταδίδονται δεδομένα στην Google®, τα οποία η Google® χρησιμοποιεί για να προσδιορίσει αν είστε όντως άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι το reCAPTCHA συμβάλλει στην ασφάλεια του ιστοτόπου μας και κατ’ επέκταση και στη δική σας. Για παράδειγμα, χωρίς τη χρήση του reCAPTCHA στη διαδικασία εγγραφής, ένα bot θα μπορούσε εύκολα να καταγράψει διευθύνσεις e-mail χρηστών. Με το reCAPTCHA, μπορούμε να αποφεύγουμε εύκολα τέτοιες επιθέσεις από bot και να προστατεύουμε γενικά τους διαδικτυακούς χρήστες.

iii. Τι δεδομένα αποθηκεύονται από το reCAPTCHA; Η υπηρεσία ReCAPTCHA της Google® συλλέγει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Google® για την ταυτοποίηση ενός επισκέπτη, προκειμένου να προσδιοριστεί αν οι ενέργειες στον ιστότοπό μας εκτελούνται από άνθρωπο. Έτσι, μπορούν να σταλούν στην Google η διεύθυνση IP του επισκέπτη και άλλα δεδομένα που χρειάζεται η Google® για την υπηρεσία reCAPTCHA. Οι διευθύνσεις IP στα κράτη μέλη της ΕΕ ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο περικόπτονται σχεδόν πάντα, προτού καταλήξουν τα δεδομένα σε κάποιον διακομιστή στις ΗΠΑ. Η διεύθυνση IP δεν θα συνδυαστεί με τυχόν άλλα δεδομένα Google, εκτός εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας Google κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας reCAPTCHA. Αρχικά, ο αλγόριθμος reCAPTCHA ελέγχει αν το πρόγραμμα περιήγησής σας διαθέτει ήδη cookies της Google από άλλες υπηρεσίες (YouTube, Gmail κ.λπ.) και στη συνέχεια το reCAPTCHA τοποθετεί ένα πρόσθετο cookie μέσω του προγράμματος περιήγησής σας για να αποτυπώσει ένα στιγμιότυπο του παραθύρου του προγράμματος περιήγησής σας.

Τα cookies που δημιουργούνται από την υπηρεσία reCAPTCHA είναι cookies τρίτου μέρους. Στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε και να καταγράψουμε τις πληροφορίες που συλλέγουν, έχουμε δημιουργήσει την ακόλουθη λίστα δεδομένων προγραμμάτων περιήγησης και χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω λίστα δεν είναι πλήρης και καθώς πρόκειται για cookie τρίτου μέρους που χρησιμοποιείται ευρέως στο διαδίκτυο σήμερα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τη συμμόρφωση αυτής της διαδικασίας της Google® με τον ΓΚΠΠΔ.

URL παραπομπής (η διεύθυνση της σελίδας από την οποία προέρχεται ο επισκέπτης) Διεύθυνση IP Internet (π.χ. 256.123.123.1) Πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα (το λογισμικό που σας επιτρέπει να λειτουργείτε τον υπολογιστή σας, παραδείγματα γνωστών λειτουργικών συστημάτων είναι τα Windows, Mac OS X ή Linux) Cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν δεδομένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας) Συμπεριφορά ποντικιού και πληκτρολογίου (κάθε ενέργεια που εκτελείτε με το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο αποθηκεύεται) Ρυθμίσεις ημερομηνίας και γλώσσας (ποια γλώσσα ή ποια ημερομηνία έχετε προρυθμισμένη στον υπολογιστή σας) Όλα τα αντικείμενα JavaScript (η JavaScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που επιτρέπει στους ιστότοπους να προσαρμόζονται στον χρήστη. Τα αντικείμενα JavaScript μπορούν να συλλέγουν διάφορα είδη δεδομένων σε ένα όνομα) Ανάλυση οθόνης (εμφανίζει από πόσα pixel αποτελείται η εμφανιζόμενη εικόνα στην οθόνη σας) Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η Google χρησιμοποιεί και αναλύει αυτά τα δεδομένα προτού κάνετε κλικ στο κουτάκι “Δεν είμαι ρομπότ”. Με την έκδοση Invisible reCAPTCHA, δεν χρειάζεται πλέον να επιλέξετε καν το κουτάκι και ολόκληρη η διαδικασία αναγνώρισης εκτελείται στο παρασκήνιο. Δεν είναι δυνατόν να μάθουμε με λεπτομέρειες από την Google® πόσα και ποια δεδομένα αποθηκεύει επακριβώς.

Στη διεύθυνση https://www.google.com/recaptcha/api2/demo, μπορείτε να δείτε μια έκδοση επίδειξης του reCAPTCHA της Google®. Όλα αυτά τα cookies απαιτούν ένα μοναδικό αναγνωριστικό για σκοπούς παρακολούθησης.

Ακολουθεί μια λίστα με τα cookies που χρησιμοποιεί το Google® reCAPTCHA σε αυτήν την έκδοση επίδειξης:

Όνομα: IDE

Χρόνος λήξης: Μετά από ένα έτος

Χρήση: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την εταιρεία DoubleClick (η οποία επίσης ανήκει στην Google®) για την καταγραφή και την αναφορά των ενεργειών ενός χρήστη ως προς τη συμπεριφορά του με τις διαφημίσεις στον ιστότοπο. Συνεπώς, μπορεί να μετρηθεί η διαφημιστική αποτελεσματικότητα και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα βελτιστοποίησης. Το IDE αποθηκεύεται σε προγράμματα περιήγησης στον τομέα doubleclick.net.

Παράδειγμα τιμής: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-311109277

Όνομα: 1P_JAR

Χρόνος λήξης: Μετά από έναν μήνα

Χρήση: Αυτό το cookie συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και μετρά τις μετατροπές. Μετατροπή συντελείται όταν, για παράδειγμα, ένας χρήστης γίνεται αγοραστής. Το cookie χρησιμοποιείται επίσης για την εμφάνιση συναφών διαφημίσεων στους χρήστες. Επιπλέον, το cookie αποτρέπει την προβολή μιας διαφήμισης περισσότερες από μία φορές για έναν χρήστη.

Παράδειγμα τιμής: 2019-5-14-12

Όνομα: ANID

Χρόνος λήξης: Μετά από 9 μήνες

Χρήση: Δεν έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτό το cookie. Στην πολιτική απορρήτου της Google®, το cookie αναφέρεται σε συνάρτηση με τα “cookies διαφήμισης”, όπως τα “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID”. Το ANID αποθηκεύεται σε προγράμματα περιήγησης στον τομέα google.com.

Παράδειγμα τιμής: U7j1v3dZa3111092770xgZFmiqWppRWKOr

Όνομα: CONSENT

Χρόνος λήξης: Μετά από 19 έτη

Χρήση: Το cookie αποθηκεύει την κατάσταση συγκατάθεσης ενός χρήστη για χρήση σε διάφορες υπηρεσίες από την Google®. Το CONSENT εξυπηρετεί επίσης σκοπούς ασφαλείας με την επαλήθευση χρηστών, την αποτροπή απάτης σε διαπιστευτήρια και την προστασία των δεδομένων χρήστη από μη εξουσιοδοτημένες επιθέσεις.

Παράδειγμα τιμής: YES+AT.de+20150628-20-0

Όνομα: NID

Χρόνος λήξης: Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες: Το NID χρησιμοποιείται από την Google® για την προσαρμογή διαφημίσεων σύμφωνα με τις αναζητήσεις σας στο Google. Με τη βοήθεια των cookies, η Google® “απομνημονεύει” τις πιο συχνά πληκτρολογούμενες αναζητήσεις σας ή την προγενέστερη αλληλεπίδρασή σας με διαφημίσεις. Έτσι, σας εμφανίζονται πάντα προσαρμοσμένες διαφημίσεις. Το cookie περιέχει ένα μοναδικό ID που χρησιμοποιεί η Google® για να συλλέγει τις προσωπικές ρυθμίσεις του χρήστη για προωθητικούς σκοπούς.

Παράδειγμα τιμής: 0WmuWqy311109277zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q

Όνομα: DV

Χρόνος λήξης: Μετά από 10 λεπτά

Χρήση: Αυτό το cookie ενεργοποιείται αφού επιλέξετε το κουτάκι “Δεν είμαι ρομπότ”. Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για εξατομικευμένες διαφημίσεις. Το DV συλλέγει πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή και χρησιμοποιείται περαιτέρω για τη διάκριση μεταξύ χρηστών.

Παράδειγμα τιμής: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc311109277

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η ως άνω λίστα δεν μπορεί να περιοριστεί στα cookies και τις συμπεριφορές που αναφέρονται, καθώς η Google® ενδέχεται να αλλάξει τη συμπεριφορά των cookies σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική της και κατ’ απαίτηση.

iv. Για πόσο διάστημα και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα; Με την απόκριση στο reCAPTCHA, τα δεδομένα σας μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google®. Η ακριβής τοποθεσία αποθήκευσης αυτών των δεδομένων δεν γίνεται σαφής από την Google, παρά τις επανειλημμένες κρούσεις. Χωρίς να έχει ληφθεί επιβεβαίωση από την Google®, μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεδομένα όπως η αλληλεπίδραση του ποντικιού, ο χρόνος που δαπανάται στον ιστότοπο ή οι ρυθμίσεις γλώσσας αποθηκεύονται στους ευρωπαϊκούς ή αμερικανικούς διακομιστές της Google®. Γενικά, η διεύθυνση IP που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας στην Google® δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα Google από άλλες υπηρεσίες της Google®. Ωστόσο, αν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας Google κατά τη χρήση του πρόσθετου reCAPTCHA, τα δεδομένα θα συγχωνευθούν. Για αυτόν τον σκοπό, ισχύουν οι κανονισμοί περί προστασίας δεδομένων της Google®.

Η αποδοχή αυτών των cookies αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του ιστότοπου. Συνεπώς, αν αποτρέψετε τη χρήση τους, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας.

b. Cookies απόδοσης Χρησιμοποιούμε cookies απόδοσης που μας βοηθούν να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας και να λαμβάνουμε στοιχεία μέτρησης αναφορικά με τις επισκέψεις σε σελίδες.

Τα cookies τύπου απόδοσης που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα εξής:

Cookies του Google AnalyticsTM: Οι διαχειριστές του ιστότοπου, καθώς και το τμήμα ανάπτυξης και μάρκετινγκ της Cosmochem Chemicals έχουν πρόσβαση σε ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από το Google AnalyticsTM.

Χρησιμοποιούμε το Google AnalyticsTM για να λαμβάνουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστοτόπου μας. Η διαχείριση αυτού του είδους cookies γίνεται από την Google® για τον προαναφερθέντα σκοπό.

Η Google LLC® (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ) λογίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τον σκοπό της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων επισκέπτη. Σε αυτό το πλαίσιο εργασίας, το Google AnalyticsTM και Google® χρησιμοποιούν cookies διαφήμισης.

i. Cookies από το Google Analytics Όνομα: _ga

Χρόνος λήξης: 2 έτη

Χρήση: Διαφοροποίηση επισκεπτών ιστότοπου

Παράδειγμα τιμής: GA1.2.1326744211.152311109277

Όνομα: _gid

Χρόνος λήξης: 24 ώρες

Χρήση: Διαφοροποίηση επισκεπτών ιστότοπου

Παράδειγμα τιμής: GA1.2.1687193234.152311109277

Όνομα: _gat_gtagUA

Χρόνος λήξης: 1 λεπτό

Χρήση: Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του ρυθμού αιτημάτων. Αν το Google Analytics παρέχεται μέσω του Google Tag Manager, αυτό το cookie θα έχει το όνομα _dcgtm.

Παράδειγμα τιμής: 1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/en.html ή τη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Έχουμε ενεργοποιήσει τις λειτουργίες αναφορών από διαφημίσεις στο Google AnalyticsTM. Στις αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων περιλαμβάνονται ηλικία, φύλο και ενδιαφέροντα. Αυτό μας επιτρέπει να σχηματίσουμε μια πιο σαφή εικόνα για τους χρήστες μας, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να αντιστοιχίσουμε αυτά τα δεδομένα σε μεμονωμένα άτομα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφημιστικές λειτουργίες στη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=en_AT&utm_id=ad.

Δεν κοινοποιούμε τις αναφορές του Google Analytics TM με οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, πέραν όσων αναφέρονται ανωτέρω.

 1. Πώς να ορίσετε τις επιλογές cookies στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο στον ιστότοπό μας για να προβάλετε και να διαχειριστείτε τη συγκατάθεσή σας για τα cookies. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων του ιστότοπου κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι ( ) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης

 2. Πώς μπορείτε να διαγράψετε και να αποκλείσετε τα cookies μας ή τα cookies οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου. Μπορείτε να αποκλείσετε cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας, η οποία σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη χρήση όλων ή ορισμένων cookies.

Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για τον αποκλεισμό όλων των cookies (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών ή των απαραίτητων cookies), ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα ή σε ορισμένα τμήματα ενός ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας.

 1. Αλλαγή των ρυθμίσεών σας για τα cookies και άλλες επιλογές εξαίρεσης. Λάβετε υπόψη ότι τα προγράμματα περιήγησης στο Internet σάς επιτρέπουν να αλλάζετε τις ρυθμίσεις για τα cookies. Συνήθως αυτές οι ρυθμίσεις βρίσκονται στο μενού “Επιλογές” ή “Προτιμήσεις” του προγράμματος περιήγησής σας στο Internet.

Για να κατανοήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, ενδέχεται να σας φανούν χρήσιμοι οι ακόλουθοι σύνδεσμοι. Διαφορετικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις cookies στον Internet ExplorerTM Ρυθμίσεις cookies στον FirefoxTM Ρυθμίσεις cookies στον ChromeTM Ρυθμίσεις cookies στο SafariTM Επιπλέον, η Google έχει αναπτύξει το πρόσθετο “Google AnalyticsTM opt-out browser add-on” για προγράμματα περιήγησης, το οποίο εξαιρεί το Google AnalyticsTM JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Ειδικά για τη διαδικασία εξαίρεσης του Google AnalyticsTM, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρόσθετο για το πρόγραμμα περιήγησής σας από εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή ή τον αποκλεισμό cookies, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

 1. Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου; Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αν θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον σύνδεσμο ή το εικονίδιο με το γρανάζι ( ) στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης σας στον ιστότοπό μας, για να προβάλετε και να διαχειριστείτε τη συγκατάθεσή σας για τα cookies. Επιπλέον, θα πρέπει να διαγράψετε τα cookies σας από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο Internet (βλ. ενότητα Αλλαγή των ρυθμίσεών σας για τα cookies και άλλες επιλογές εξαίρεσης).